Home » Korea Daily Los Angeles

Korea Daily Los Angeles

backpressmedia

korea daily April 8/2013
Los Angeles – CA

korea daily2

(Google Translate- English)

Mongolia (left) and Turkey (center) watch the traditional dances of Korea from one stage performances and you can see the features of each country dance is held at the Korea Culture Center.
LA Council Korea (Director gimyoungsan), Korea concert series (Enchanting Korea: Performing Arts) as part of 19 days to prepare the 19:30 special performances of traditional dance and music of Korea and Mongolia, Turkey Ari introduced in Council Hall.

LA active in Mongolia, South Korea, Turkey trilateral gongyeontim of this together ‘Silk Road (Silk Road)’ The Mongolian traditional dance performances show that specializes in the AATF gongyeontim starring “Dancing Wine (Wine Dance) ” hung meadow (Riding on the Prairie) ” Grass Land (Grassland) ‘showcase traditional dances, such as the Mongols.

The Turkish community also showcase the unique folk dance of Anatolia in Turkey Turkish traditional dance troupes (Anatolia Turkish Folk Dance Group) 3 가지 starring a strong originality (Caydacira Zeybek Horon). Gongyeontim in Korea is Korea traditional dance performances by leading dance companies such as yijeongim starring Django dance and fan dance hwagwanmu geommu.

In this concert will be a beneficial stage for the traditional Dance students in the three communities studied classical dance program is going to be compared to the traditional dance of Korea Mongolia Turkey after performing the traditional dances of each country.

Gimyoungsan director of the Council is “to try to find a way to continue to promote exchanges with the exercise of this concert is suggesting another dimension beyond the understanding of their traditional culture through traditional dances of Turkey and Mongolia and the Korean community and the community in the future.” It said it expects the participation of many Korean.

Watching performances are free and must be scheduled.

Address: 5505 Wilshire Bl. LA

Contact: (323) 936-3015 www.kccla.org

(Google Translate- Turkish)

Moğolistan (solda) ve Türkiye (merkez), bir sahne performansları Kore geleneksel danslarını izlemek ve Kore Kültür Merkezi’nde düzenlenen her ülkenin dans özelliklerini görebilirsiniz.
LA Konseyi Kore (Yönetmen gimyoungsan), Kore konser serisi (Enchanting Kore: Sahne Sanatları) geleneksel dans ve Kore ve Moğolistan müzik 19:30 özel performanslar hazırlamak için 19 gün bir parçası olarak, Türkiye Ari Meclis Salonu’nda tanıtıldı.

Üç ülke birlikte LA ‘İpek Yolu’nun (İpek Yolu)’ performansları Türkiye Kore Moğolistan aktif gongyeontim, AATF hang uzmanlaşmış Moğolistan geleneksel dans üzerine Binme (” Dans Şarap (Şarap Dans) “Çayır çıktı gerçekleştirilmesi gongyeontim Prairie) ‘Çim Arsa (Otlak)’ gibi Moğolların gibi geleneksel danslarını, vitrin.

Türk toplumu da güçlü bir özgünlük (Caydacira Zeybek Horon) oynadığı Türkiye Türk geleneksel dans toplulukları (Anadolu Türk Halk Dansları Grubu) 3 가지 Anadolu’nun eşsiz halk dansları vitrin. Kore’de Gongyeontim Django dans ve fan dans hwagwanmu Geommu oynadığı gibi yijeongim gibi önde gelen dans şirketleri tarafından Kore geleneksel dans gösterileri olduğunu.

Bu konserde üç topluluklarda geleneksel dans öğrencileri klasik dans programı her ülkenin geleneksel danslarını gerçekleştirdikten sonra Kore Moğolistan Türkiye’nin geleneksel dans ile karşılaştırıldığında olacak okudu için yararlı bir sahne olacak.

Konsey Gimyoungsan müdürü “Türkiye ve Moğolistan ve Kore toplum ve gelecekte toplumun geleneksel dansları ile geleneksel kültürü anlayışı ötesinde başka bir boyut düşündüren bu konserin egzersiz ile alışverişini teşvik etmeye devam etmek için bir yol bulmaya çalışmak” dir. Bu birçok Koreli katılımını beklediğini söyledi.

İzlenen performansları ücretsiz ve tarifeli gerekir.

Adres: 5505 Wilshire Bl. Los Angeles

İrtibat: (323) 936-3015 www.kccla.org

http://www.koreadaily.com/news/read.asp?art_id=1630050